Cadillac – Trapez

Cadillac bir tür reformer aletidir. Diğer aletli pilates ekipmanlarına kıyasla daha fazla ekipman barındırır. Bu sayede daha fazla antrenman çeşitliliğine olanak sağlar. Yaylarla uygulanan dirençle birlikte, bacak, sırt, karın bölgelerini farklı varyasyonlarla çalıştırır.
Daha önemlisi, kas gruplarını uyarma-tonlama biçimini değiştirerek çalıştırır ve güçlendirir. Yay sistemlerinin dışında bar ve trapez ekipmanlarını ekleyerek antrenman direncini arttırabiliriz. Bu antrenman çeşidi ilk etapta core bölgesi yeterince güçlü olmayan kişiler ile yapılmamalıdır zamanla güçlendikçe seviyeye uygun antrenmanlar ile başlanmalıdır. Cadillac pilates grup derslerine uygun degildir. Bunun nedeni ise hem seviyeye uygunluk hem de dikkat ve odaklanma gerektirmesidir. Bireysel derslerde kişinin ihtiyacına göre şekillenebilmektedir.

odak

kontrol

güç